Reconnective Healing® is geen energie werk. Het is een al omvattende, brede bandwijdte van energie + licht + informatie. Deze frequenties (denk aan bv geluidsgolven) brengen communicatie tot stand met ons DNA, onze cellen, ons lichaam, onze geest en ziel. In tegenstelling tot de tot nu toe bekende energie healing technieken worden de Reconnective Healing® frequenties sterker en zetten zij meer uit als de afstand groter wordt. Deze frequenties zijn aanzienlijk beter waarneembaar, strekken zich verder uit en veroorzaken meer opzienbarende resultaten.
Reconnective Healing® is vaak een levens-veranderende ervaring. Reconnective Healing® brengt balans en heelheid op alle niveau's: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. In essentie ontstaat ware heling door de verwijdering van een storing of blokkade die ons afgescheiden houdt van de perfectie van het Universum en onze goddelijke verbinding met die essentie.
Deze frequenties bieden ons de mogelijkheid om meer in balans te komen, op een hoger niveau met het Universum en in een diepere verbinding met onszelf. Als resultaat van deze verbinding en verkregen balans, ontvouwen zich vaak fysieke genezingen.
Deze energieën die zeer duidelijk waarneembaar zijn, worden aan het begin van de sessie geïnitieerd door de Reconnective Healing Practitioner en blijven tot lang na de sessie in jou doorwerken. Door deelname aan deze sessies zul je blijvend veranderd zijn. Je zult op hogere frequenties dan ooit tevoren functioneren en afgestemd zijn.

Healing voor jou op maat.
Zoals Eric Pearl al zegt, komt de healing in een vorm die passend is voor jou, op dit moment. De oneindige intelligentie van het Universum "weet" precies wat nodig en passend is, zodat jij je daarover niet hoeft druk te maken. Dat betekent dat er door mij als kanaal van Reconnective frequenties® geen garanties gegeven kunnen worden. Wees open en benieuwd zonder al te vaste verwachtingen en laat je verrassen door het Universum.
De healing zal zich vanzelf aan je ontvouwen en je verbinden met je eigen volmaaktheid, je eigen blauwdruk van volmaakt en heel zijn. De effectiviteit van Reconnective Healing® is aangetoond door praktijkervaringen en onderzoeken in wetenschappelijke laboratoria.

"Als je geluk hebt, zal jouw genezing komen in de vorm waar je op had gehoopt. Als je echt geluk hebt, zal jouw genezing in een vorm komen waarvan je niet eens had gedroomd - een vorm die het Universum speciaal voor jou in gedachte had." –Eric Pearl


Kleding: Draag comfortabele kleding, geschikt voor de tijd van het jaar.

Geuren: Vermijd voor de aanvang van een sessie het gebruik van sterk geurende stoffen, zoals geurende zeep, shampoo of andere geurende cosmetica.

Sieraden: Alle sieraden zijn toegestaan, zolang ze jou niet storen tijdens een sessie.

Tijdens een sessie zal je gevraagd worden om op een behandeltafel te gaan liggen, je ogen te sluiten, je open te stellen en datgene toe te laten wat zich aandient. Tijdens een sessie is het niet nodig en zelfs ongewenst om te bidden, te visualiseren, mantra's te herhalen, te mediteren of je bij voorbaat te richten op, of te hechten aan een bepaald resultaat. Laat het Universum / God / Liefde (kies zelf de omschrijving welke voor jou prettig is), jou brengen wat het besloten heeft dat jij nodig hebt.

Tijd: Een Reconnective Healing® sessie duurt ongeveer 60 minuten. Hiervan is ongeveer 30 minuten voor de sessie op de behandeltafel en 30 minuten voor een voor- en nagesprek.

Normaal gesproken worden er één tot drie sessies aanbevolen, zowel bij mens als bij dier.

Prijzen: De prijs per sessie is € 60,=.
Voor een afstandshealing reken ik € 30,= per sessie.


Feel free, be free - Doran Adriaansen