Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

De Reconnectie® brengt ‘nieuwe' axiatonale lijnen aan die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Deze lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde parallel-dimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijke lichaam.

De Reconnectie® brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor reďntegratie van de “snaren” (zich tegelijkertijd voordoende - parallelle – dimensies van de werkelijkheid).

De Reconnectie® is voor je persoonlijke evolutie. De Reconnectie® zet je op je levenspad en zorgt ervoor dat je levensdoelen sneller en makkelijker ontdekt en ook bereikt. De Reconnectie® doe je een maal in je leven, in twee sessies in twee dagen.

De vastgestelde prijs hiervoor is € 333,00.Feel free, be free - Doran Adriaansen